ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
187 views • July 31, 2023

NYC Immigrants Sleep on the Streets for Days Waiting for Shelter

NTD News
NTD News
Illegal immigrants in New York City are sleeping on the street in front of an iconic Manhattan hotel as the makeshift processing center is hitting full capacity. The city’s mayor commented on the issue.
Comment 0