Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
29 views • October 3, 2022

NTD Nyheter V40 2022

NTD Sverige
NTD Sverige
En sammanfattning av några av våra viktigaste nyheter under den senaste veckan. Var först med att se programmet på Öppna Kanalen, premiär varje måndag kl. 8 på morgonen!
Comment 0