Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
10,010 views • October 12, 2022
video privacyUnlisted

Biden Defends Hunter on Possible Charges; Millions May Still Be Eligible for Stimulus Payment

NTD
NTD
NTD News Today (Oct. 12) NTD News Today (Oct. 12) NTD News Today (Oct. 12)
Comment 0