ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
451 views • December 20, 2021

NTD Italia: L'economia cinese è in pericolo!

NTD Italia
NTD Italia
L'economia cinese è nei guai. La crisi si chiama stagflazione, un’unione micidiale di inflazione (il valore della moneta diminuisce) e stagnazione (economia a crescita zero). Senza contare lo scandalo di proporzioni monumentali della tennista cinese Peng Shuai, che ha accusato un ex membro del comitato permanente del Politburo di violenza sessuale. Uno scandalo all’ombra della guerra intestina del PCC e del prelievo forzato di organi ai praticanti del Falun Gong. In tutto questo, continua l’escalation bellica: in ottobre il regime ha inviato un numero record di aerei nella zona di difesa aerea di Taiwan. Questo e altro, nella nuova puntata di China Uncensored del nostro Chris Chappell. Il video integrale in inglese: https://youtu.be/v6HxLqaSylM NTD Italia su Youmaker: https://youmaker.com/c/NTDItalia NTD Italia su Rumble: https://rumble.com/c/c-409364 NTD Italia su Telegram: https://t.me/s/ntditaly #Economia #Cina #Crisi --------------------- ⭕️BYPASS Censorship: Watch our videos for FREE directly on https://www.ntd.com ⭕️Watch NTD on cable: http://www.NTD.com/TV - 💎Looking for real news that doesn’t spin the facts? Try our sister media The Epoch Times digital for $1: http://ept.ms/EpochNews1 💎Sign the petition to investigate, condemn, and reject the Chinese Communist Party ▶️https://rejectccp.com --------------------- ⭕️Watch more: NTD News Today https://bit.ly/NTDNewsTodayFullBroadcast NTD Evening News http://bit.ly/NTDEveningNewsFullBroad... NTD Business http://bit.ly/NTDBusinessFullBroadcast How the Specter of Communism Is Ruling Our World http://bit.ly/SpecterOfCommunismSeries NTD Featured Videos http://bit.ly/FeaturedVideosNTD --------------------- Facebook: https://facebook.com/NTDTelevision Twitter: https://twitter.com/news_ntd Parler: https://parler.com/#/user/ntdnews Telegram: https://t.me/s/NTDNews Rumble: https://rumble.com/c/NTDNews Instagram: https://instagram.com/ntdnews Minds: https://minds.com/NTD Gab: https://gab.com/NTDNews MeWe: https://mewe.com/p/ntdnews Contact us: https://www.ntd.com/contact-us.html
Show All
Comment 0