Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,705 views • February 17, 2024

NTD Evening News Full Broadcast (Feb. 16)

NTD
NTD
1. Key Highlights From Fani Willis Testimony Day 2 2. 2 Teens Charged in Kansas City Parade Shooting 3. Navalny Death Stirs Debate in 2024 Campaigns 4. Trump Gives Speech After $355m Penalty in NY 5. Fmr FBI Source Charged With Lying About Biden
Show All
Comment 0