Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
112 views • September 16, 2023

NTD週刊ニュース 2023.09.17

00:08 海外の息子が中国の父を救出 日本の議員が声援 03:03 習近平がロケット軍幹部を失脚させた真の理由 09:30 習近平の異常行動 外国訪問に家具持ち込み 14:26 中共スパイ浸透 英国は対策強化へ 16:49 中共がテスラをさらに制限 外資撤退加速
Show All
Comment 0