เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
523 views • November 1, 2021

‘Not just a Cuban problem but a problem all over the world’: Marcell Felipe on Cuba’s protests

Deep Dive
Deep Dive
Cuba is preparing for a new round of protests, after the unprecedented uprisings in July gripped the public. The question now is, what has changed and what could change? We sat down with Marcell Felipe, a Cuban-American activist and founder of Marcell Felipe Attorneys. He said: “This is not just a Cuban problem, this is not just an American problem. It’s a problem all over the world. The way Marxism imposes itself is that it begins by making small demands, it begins by highlighting real issues in society and criticizing society, until everyone in the majority begins to make these small concessions. But, you see, they’re not interested in making a concession. They’re not interested in the middle ground. … What they’re interested in, is in us destroying our own society.” Subscribe to our newsletter👉 : https://newsletter.ntd.com/ Support our work👉: https://donorbox.org/deep-dive -- Follow us on Parler: https://parler.com/profile/DeepDiveTiffany Gab: https://gab.com/deepdivetiffany Contact us: DeepDiveTiffany@gmail.com
Show All
Comment 0