ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
118 views • May 22, 2023

New York City Mayor Eric Adams Seeks Expedited Work Authorization for Illegal Immigrants

NTD News
NTD News
New York City Mayor Eric Adams is still trying to solve the humanitarian crisis in New York City and he says allowing the illegal immigrants to work legally would relieve much of the problem.
Comment 0