เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
967 views • May 17, 2022

NASA’s InSight Lander Accomplishes Science Goals on Mars as Power Levels Diminish

NASA’s InSight lander touched down in the Elysium Planitia region of Mars in November of 2018. During its time on the Red Planet, InSight has achieved all its primary science goals and continues to hunt for quakes on Mars. The mission is the first to reveal the interior structure of Mars, using marsquakes to study the layers inside the planet. InSight’s seismometer was the first to detect a quake on another planet. InSight also measured weather at Elysium Planitia for four years with a unique set of meteorological sensors. InSight has also persisted through adversity. The team found innovative ways to take on engineering challenges they encountered. InSight’s findings help scientists understand how all rocky worlds, including Earth and its Moon, formed. For more information on InSight, visit https://mars.nasa.gov/insight/ Credit: NASA/JPL-Caltech
Show All
Comment 0