Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,765 views • March 7, 2022

mRNA疫苗先驅羅伯特·馬龍博士:打疫苗越多感染風險越大?病毒本質是寄生蟲?美國為何只允許使用兩種基因疫苗?兒童在這次大流行期間都付出了哪些代價?(預告片)| 美國思想領袖 大紀元

#美國思想領袖 #疫苗 #JanJekielek ⭕️Youlucky 完整版(美東20:30;亞太09:30):https://www.youlucky.biz/atl 本集要點: 打疫苗越多 感染風險越大 奧密克戎不同於之前的病毒 疫苗失效 病毒本質是寄生蟲 並不想奪走人命 大流行期間開始接種疫苗 會有風險 奧密克戎為何傳染性更強 致病性更低 接種疫苗越多 感染風險越大 奧密克戎某些方面可能因疫苗接種而增強 感染痊癒後 人們會產生自然免疫力 群體免疫不是非此即彼 有一條漸近線 我們永遠也擺脫不了這種病毒 如果允許奧密克戎在人群中傳播 會發生什麼? 美國只允許使用兩種基因疫苗 VAERS(疫苗不良事件通報系統)報告偏差約20倍 大量的高水平運動員猝死的報告 如果學生沒有接種疫苗 就會被欺負 疫苗仍然是未經許可的產物 強制令非法 與2020年相比 超額死亡率增加了40% 芬太尼過量與強制接種疫苗的人是同一群人 死亡率高 不僅死亡人數增加 還有傷殘索賠增加 我們都在一條船上 要恢復誠信和人類尊嚴 - 「它(奧密克戎病毒)會在整個人群中傳播,不管你戴不戴口罩,除非你住在山頂上,而且沒人跟你說話。」 馬龍博士表示:「民眾都認為疫苗會神奇地幫助他們解決這個問題。」 在我採訪信使核糖核酸(mRNA)疫苗技術的先驅——羅伯特·馬龍(Robert Malone)博士的節目的上集部分,我們談到了他的職業生涯以及名為「群體重塑」(mass formation)的奇妙心理現象。 接上文:【思想領袖】疫苗完美?您陷入「群體重塑」 https://www.epochtimes.com/b5/22/2/23/n13599774.htm 現在是下集部分…… 羅伯特‧馬龍博士談到,為兒童接種疫苗的風險、對群體免疫的誤解,和疫苗與奧密克戎毒株不匹配的問題。 我們討論了COVID疫苗對抗奧密克戎(Omicron)的效果,以及群體免疫的概念是如何被嚴重誤解的。 馬龍博士表示:「群體免疫不是非此即彼(要麼達到了,要麼沒有達到)。」以及為什麼他對兒童的疫苗強制接種深感擔憂。 馬龍博士說:「政府沒有數據來支持強制接種這些疫苗,而且這些疫苗與奧密克戎不匹配。」還有,兒童在這次大流行期間所付出的代價。 馬龍博士說:「不只是打疫苗,還要戴口罩。在非常年幼的孩子中,出現了明顯的惡化,智商下降了20點。」 這裡是《美國思想領袖》節目,我是楊傑凱(Jan Jekielek)。 - 🙏 支持我們 讓全世界看到正義:https://donate.epochtimes.com 爆料平台:+1 (201) 614-3989 ;talkdjy@gmail.com --- 如果您身在中國,能獲取第一手真實資訊,卻又無法自由表達心聲,大紀元為您提供快速及時的傳播窗口,將您看到、聽到的最新情況、百姓心聲與訴求以影片、照片、文字的形式發表在國際媒體,讓全球了解真相,並給予全力的支持與幫助! - 歡迎訂閱👉https://www.youtube.com/channel/UC_78IIcKAIDpp6SJOlf3vDA/featured?sub_confirmation=1 --- 記得按下「小鈴鐺 🔔」實時收看國內外最新時事直播喔 - Youmaker(優美客):https://www.youmaker.com/c/ATL 電子報:http://bit.ly/38iWPev Telegram:https://t.me/djynews 推特:https://twitter.com/dajiyuan 大紀元時報:https://www.epochtimes.com 中國新聞推特: https://twitter.com/china_epoch 大紀元臉書:https://www.facebook.com/djy.news IG:https://www.instagram.com/china_epochtimes/ - 直播平台 : 大紀元新聞網: http://bit.ly/382fQ4o 大紀元臉書直播: facebook.com/djy.news - 大紀元YouTube頻道: 環球新聞: https://bit.ly/2xSqTkj 中國禁聞: https://bit.ly/2KrTiQZ 美國思想領袖: http://bit.ly/2sh8F9o 大紀元新聞網: http://youtube.com/c/djynews - 購買大紀元紀念品: https://teespring.com/stores/the-epoch-times 防疫產品推薦: https://www.youlucky.com/survival-goods © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0