ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
13 views • November 22, 2022

Market show, Have you ever cooked this fish before? / Yummy river fish cooking

Countryside Life TV
Hello friends. Welcome back to visit my channel. Today I go to market to buy some ingredient for my recipe. I'm going to make yummy sour fish soup. Have you ever cooked this fish before? I hope you like my video. Let's enjoy and relax together. Thank you.
Show All
Comment 0