เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
203 views • June 28, 2021

Making Super-Bright RGB Bluetooth Mood-Light 💡

DIY Perspective
DIY Perspective
In this video, I will show you how I made this minimalistic design super bright and colorful RGB lamp. 💡 The lamp is made from plywood, plastic, aluminum, and 3D printed parts. Using an aluminum sheet to improve heat dissipation is essential as there are so many LEDs in a relatively small area. To make the plastic cover you will need to make a very simple but very useful bending tool - https://youtu.be/romwNn7Qpgo If you like what I do and want to support my work Patreon is the way - https://www.patreon.com/DIYPerspective There I make post-project updates/mods/improvements, behind-the-scenes projects, and more. So if you can and want, thank you so much! 00:00 - Preview 00:28 - Intro 00:42 - Main parts 01:22 - Making the lamp 12:14 - App setup 12:56 - Effects preview 14:58 - Power consumption 15:26 - Important air vents 15:49 - Like, Sub, Support Provided Amazon links are affiliates. You can buy anything through them with no extra cost to you and support my work, thank you! ❤️ Main Tools: - 3D printer https://amzn.to/3syckJk - 12V drill https://amzn.to/2U5QQmL - Drill press https://amzn.to/35f93nO - Jigsaw https://amzn.to/2rg4uXx - Speed square https://amzn.to/2Ee6lDh - Clamps https://amzn.to/2YKWmRS - Small clamps https://amzn.to/39CliLU - Soldering kit https://amzn.to/2X0eCVq - Multimeter https://amzn.to/3bLuEIx - Wire strippers https://amzn.to/2ZR3KJp - Cutting pliers https://amzn.to/3qTLNWC Main Components & Materials: - Plywood https://amzn.to/2R1IsVL - Wood glue https://amzn.to/2UvRrjX - Aluminum sheet https://amzn.to/3xtGwb0 - WS2812B RGB LED strip https://amzn.to/3gsDn5S - SP107E Controller https://amzn.to/2S03PKC - Plexiglas https://amzn.to/3q1jtSD - Frost glass spray https://amzn.to/3gv8u0I - AC power cord with switch https://amzn.to/2SEH2UT Other Things: Wires, electrical tape, screws, sanding sponge Video Shot with: Canon SL2/200D https://amzn.to/3bJA70u Used Lenses: 24mm f/2.8 STM https://amzn.to/2vy1HuJ 50mm f/1.8 STM https://amzn.to/2DEMegL Music by CyberSDF https://soundcloud.com/cybersdf You can follow me: Instructables: https://www.instructables.com/member/diyperspective Instagram: https://www.instagram.com/diyperspective #DIY #RGB #Lamp
Show All
Comment 0