Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
170 views • August 23, 2022

Major Flooding in Texas

NTD News
NTD News
Floods in Dallas and Fort Worth, Texas on Monday. Torrential rain flooded parts of the cities, submerging vehicles and Officials warned drivers to stay off the roads as streets flooded—submerging vehicles. NTD’s Jeremy Sandberg has more on the record rainfall.
Comment 0