ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
636 views • December 28, 2021

Lululemon Scuba Oversized Funnel Neck Sweater Review & Try-On

Who is Mujia
Who is Mujia
Hi Friends! I'm back with another Lululemon Scuba oversized sweater review! Social: ✧Instagram: whoismujia My measurements: Height: 5'2.5" Weight: 108lb Bust: 32A Waist: 24.5 inches Hips: 35 inches Thighs: 19 inches Items mentioned: Lululemon Scuba OVersized Funnel Neck Pull Over - size XS/S
Show All
Comment 0