Utilizamos cookies para entender cómo utilizas nuestro sitio y para mejorar tu experiencia. Esto incluye la personalización del contenido y la publicidad. Al continuar utilizando nuestro sitio, aceptas nuestro uso de cookies, la Política de Privacidad y los Términos de Uso Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
50 views • February 21, 2024

Luật sư David Matas: Cung chúc Xuân Giáp Thìn

Ông David Matas gửi lời chúc mừng năm mới tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. “Tôi hứa với quý vị tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực này để cố gắng chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn sát hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng cho đến khi những hành động tàn bạo này chấm dứt và các thủ phạm bị đưa ra trước công lý.” Video gốc được đăng tải tại: https://www.youtube.com/watch?v=5lOXr1-JgG8
Show All
Comment 0