ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
185 views • March 2, 2023

Lori Lightfoot Ousted in Chicago Mayoral Election

NTD News
NTD News
The mayoral election in Chicago will be heading to a runoff. And incumbent Mayor Lori Lightfoot will not be on the ballot. She lost her reelection bid in a landslide on Tuesday.
Comment 0