Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4,059 views • February 22, 2024

LIVE: US Rep. Gallagher and Taiwanese Foreign Minister Hold News Conference

NTD News
NTD News
U.S. Representative Mike Gallagher, who chairs the House Select Committee on Strategic Competition with the Chinese Communist Party (CCP), and Taiwan foreign minister hold a news conference at 11:25 p.m. ET on Feb. 21.
Comment 0