ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
33,050 views • February 28, 2024

LIVE: Senate Agriculture Committee Holds Oversight Hearing on the Department of Agriculture

NTD News
NTD News
Secretary of the Department of Agriculture Thomas Vilsack testifies to the Senate Agriculture Committee's Oversight Hearing at 2:30 p.m. ET on Feb. 28.
Comment 0