ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5,801 views • May 19, 2023

LIVE: Kari Lake Challenges Maricopa County Election Results in Court (Day 3)-Part2

NTD News
NTD News
LIVE: Kari Lake Challenges Maricopa County Election Results in Court (Day 3)-Part2
Comment 0