Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
728 views • April 26, 2023

LIVE: House Oversight Hearing on How Chinese Money Laundering Organizations Enrich the Cartels

NTD News
NTD News
The House Oversight Committee holds a hearing on China in Our Backyard: How Chinese Money Laundering Organizations Enrich the Cartels at 2:00 p.m. ET on April 26.
Comment 0