Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
31,728 views • September 13, 2023

LIVE: House Homeland Committee Hearing on 'The Devastating Human Costs of the Biden-Mayorkas Border

NTD News
NTD News
The House Committee on Homeland Security will hold a hearing entitled “An Unbearable Price: The Devastating Human Costs of the Biden-Mayorkas Border Crisis” at 10:00 a.m. ET on Sept. 13.
Comment 0