Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
45,598 views • April 17, 2023

LIVE: House Committee Meets to Discuss Protection of Women and Girls in Sports Act of 2023

NTD News
NTD News
The House Rules Committee meets at 3:45 p.m. ET on April 17 to discuss the Protection of Women and Girls in Sports Act of 2023.
Comment 0