Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
7,003 views • March 8, 2023

LIVE: House Armed Services Subcommittee Holds Hearing on 'FY24 Strategic Forces Posture'

NTD News
NTD News
The House Armed Services Strategic Forces subcommittee holds a hearing at 3:00 p.m. ET on March 8. on "FY24 Strategic Forces Posture." Assistant Secretary of Defense for Space Policy John Plumb, U.S. Strategic Command Commander Gen. Anthony Cotton, U.S. Space Command Commander Gen. James Dickinson, and U.S. Northern Command and North American Aerospace Defense Command Commander Gen. Glen VanHerck will testify.
Show All
Comment 0