Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
13,709 views • April 14, 2023

LIVE: Florida Gov. Ron DeSantis Attends New Hampshire GOP’s Fundraising Dinner

NTD News
NTD News
Florida Gov.  attends the New Hampshire GOP’s “Amos Tuck” fundraising dinner as a special guest at 6:00 p.m. ET on April 14.
Comment 0