Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
38,506 views • September 3, 2023

Landtag Brandenburg: Ex-RKI-Chef Wieler sagt vor Corona-Untersuchungsausschuss aus - v2 Unzensiert

Epoch Times Deutsch
Hoch her ging es auf dem bundesweit einzigen parlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss, der im Landtag Brandenburgs bereits der zweite dieser Art ist. Diesmal musste unter anderem der Ex-RKI-Chef Lothar Wieler vor dem Corona-Untersuchungsausschuss aussagen.
Comment 0