ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
56 views • March 13, 2024

L’Onu è dietro la crisi migratoria in America

NTD Italia
NTD Italia
Crossroads, con Joshua Philipp La tragedia dei flussi migratori che da anni invadono gli Stati Uniti dal confine meridionale col Messico, è di fatto un’arma, nell’ambito di una guerra che dittature come Cina e Iran stanno muovendo agli Stati Uniti. Le prime vittime di questa guerra sono i migranti stessi, e a gestire tutto ci sono l’Onu e alcune Ong. link originale: https://www.theepochtimes.com/epochtv/could-democrats-decertify-a-trump-victory-in-2024-post-5594722 Visita il sito di NTD Italia: https://www.ntditalia.tv/ #ONU #DarienGap #LajasBlancas
Show All
Comment 0