Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
37 views • November 24, 2020

Kyle Rittenhouse Out On Bail

The New American
Now that Kyle Rittenhouse is out of jail on $2 million bail, people are discussing the role of the citizen and his civic-minded defense of his community. 🇺🇸 The New American: http://www.thenewamerican.com/ 📲 Let's Connect! http://www.facebook.com/TheNewAmerican https://parler.com/profile/TheNewAmerican https://twitter.com/NewAmericanMag https://www.instagram.com/newamericanmag85/ #DanielNatal #TheDanielNatalShow
Show All
Comment 0