We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • August 3, 2023

Kiếp trước xuất gia làm tăng, kiếp này nhập thế làm quan - ETV Podcast

Hiện thực và mộng cảnh giao nhau? Kiếp trước xuất gia làm tăng, kiếp này nhập thế làm quan | ETV Podcast Vào thời nhà Thanh, có một thanh niên lên Kinh dự thi và ở lại qua đêm trong Liên Hoa Cung, anh ấy đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, anh ấy đã ăn táo do các tăng nhân dâng cúng. Mộng cảnh và hiện thực giao nhau như thế nào?
Show All
Comment 0