ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
15 views • September 25, 2023

JAG는 전 상무장관 프리츠커 체포. 엄청난 욕심. 外華內貧 미국. #962. 20230925

믿음자유
믿음자유
JAG는 전 상무장관 프리츠커 체포. 엄청난 욕심. 外華內貧 미국. #962. 20230925
Comment 0