ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
267 views • October 18, 2023

Israel Should Establish Its Own Deterrence: Lightstone

NTD News
NTD News
Aryeh Lightstone, a former senior advisor to the U.S. ambassador to Israel, spoke on President Vladimir Putin and Chinese leader Xi Jinping's meeting and its impact on the Israel-Hamas war.
Comment 0