Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
8 views • February 1, 2023

I Twitter files rivelano il dietro le quinte della censura orwelliana contro le voci libere

Facts Matter Italia
I dettagli sono scioccanti e cancellano del tutto i confini tra governo e privati. Tra FDA e Pfizer. link originale: https://youtu.be/UEqfhy0cNSQ #TwitterFiles #CensuraPfizer #ScottGottlieb
Show All
Comment 0