ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
130 views • September 4, 2021

How To Make Piano House | DIY Miniature House #shorts

Cocokid Corner
Cocokid Corner
#shorts #youtubeshorts DIY Miniature Piano House Full tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=S_65RylYHV0 Watch more miniature house ideas: https://www.youtube.com/watch?v=rV0RUgRiNkQ&list=PLm_LUfmkBhBLCS1pjT-4N3NERfRxQSrlB ----------------------------------------------- #miniaturehouse #miniaturehouseideas #miniaturepianohouse #diypianohouse #cocokidcorner
Show All
Comment 0