เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
66 views • March 10, 2013

How To Make a Paper Jumping Frog - EASY Origami

PPO
PPO
paper: colour set size: 15cm x 7.5 cm How To Make a Paper Jumping Frog - Origami In this origami tutorial I use colour set paper. You can also use Origami paper and fold in half. Hey everyone, this is a tutorial on how to make an origami/ paper jumping frog. I hope you understand everything and enjoy your jumping frog. Join Our Community For Free! https://www.youtube.com/channel/UCNvT4F1eFg2mRI5VFL5y7jA?view_as=subscriber Learn To Make These Other Awesome Models!: Ninja Star: https://www.youtube.com/watch?v=ktLR-WjB_C8 Magic Rose Cube: https://www.youtube.com/watch?v=BXwjLkNXJsQ&t=213s World Record Paper Airplane: https://www.youtube.com/watch?v=XUHiTBsSEEw&t=1s Dinosaur: https://www.youtube.com/watch?v=lKOVYw9R7oI Boat (That Floats!): https://www.youtube.com/watch?v=rpJZk_GX2h4
Show All
Comment 0