เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
905 views • July 1, 2022

✨How to get PORE-FECT skin: day & night routine using facial tools (ft Medicube) ✨

Beauty Within
Beauty Within
There’s more to facial tools than jade rollers, gua sha, and rollers! We want to thank Medicube for sponsoring today's video so we can share two new skincare tools that are going to blow your minds and change up your skincare routine! 🤯 If you’re wondering whether they’re worth spending our precious pennies over, watch their impressions and experiences to find out! _______________________ 🎈Join our very own inner circle! 🎈 It can be a challenge finding not only the right products, but also people who have shared similar experiences with you, who know all the ups and downs life has thrown at us. Well in our BW inner circle, this community is where we can openly chat about all things skincare, self-care and health by motivating each other through weekly challenges, workshops, or even just chatting about the latest drops! We created this as a safe place where you passionate and curious souls can dive deeper into all things skincare and lifestyle: 👉 Join us here: https://beautywithin.vibely.io/ 👉 Visit our BW Skincare Shop (full of our personal faves!): https://bwth.in/shop 👉 Keep updated with our e-magazine (for all lifestyle & self-care tips): https://bwth.in/newsletter Check out our article!👇 New June Skincare Finds to Make Everyday Golden Hour https://bwth.in/Junefinds22 Watch Our Latest Video: https://bwth.in/latestvids New episodes released weekly, SUBSCRIBE here! 💧https://bwth.in/subscribe - P R O D U C T M E N T I O N S - Want 10% off? Use code “BEAUTYWITHIN” at checkout! Medicube Age-R Derma EMS Shot https://myshlf.us/p-501567 Medicube Age-R ATS Air Shot https://myshlf.us/p-501573 Medicube Zero Pore One Day Serum https://myshlf.us/p-507827 Medicube Age-R Ussera Deep Shot https://myshlf.us/p-501569 Medicube Age-R Booster Gel Serum https://myshlf.us/p-507829 Medicube Glass Glow Serum 3.0 https://myshlf.us/p-507828 Medicube Deep Collagen Vita Multi Serum Stick https://myshlf.us/p-507826 **This video is sponsored and we also may have affiliate links to the mentioned products, which means every purchase made allows us to earn a small commission to keep our channel running :) Why watch just one, check out our other vids? Check out our playlist of interviews with cool peeps here: https://bwth.in/ytinterviews Check out our other videos on other facial tools & services! 🎈How to Really Use the Jade Roller in Your Skincare Routine: https://bit.ly/3OK6L5O 🎈Threading & Dermaplaning: Is It The Best Exfoliant For Glowing Skin: https://bit.ly/3QYpOv1 🎈Cleansing, Facial Massage & Lymphatic Drainage: https://bit.ly/3I2NeLY 🎈How Does the Cold Affect Our Skin? Freezing Facial: https://bit.ly/3nmdBmm Don't be a stranger 👻 : Instagram: https://bwth.in/ig Facebook: https://bwth.in/fb Reddit: https://bwth.in/reddit Felicia's IG: https://bwth.in/igfel Rowena's IG: https://bwth.in/igro Blog: https://bwth.in/blog For a full list of our recommended products: https://amzn.to/2wrRzHG _________________ Beauty Within explores the world of skincare, beauty and wellness. For business inquiries: collab@beautywithin.com ---------------------------- © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0