Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
14 views • December 10, 2022

Here I Am Lord / Christian Hymns / Dan Schutte (Cover)

Faithful Strings
My cover of the song, Here I Am Lord / Christian Hymns / Dan Schutte (Cover) Isaiah 6:8 And I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send, and who will go for us?” Then I said, “Here am I! Send me.” 1 Samuel 3:4 Then the Lord called Samuel, and he said, “Here I am!” Exodus 3:4 When the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, “Moses, Moses!” And he said, “Here I am.” by Josil Tayson Keyboards.
Show All
Comment 0