Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
312 views • November 11, 2022

Gun Control Is a Racist Practice: Toure

Capitol Report
Capitol Report
NTD spoke with Maj Toure, founder of Black Guns Matter, an organization that supports Second Amendment rights and provides gun safety training for Americans in urban communities. Toure discusses the trends in gun ownership among black Americans and violent crime in big cities.
Comment 0