Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
40 views • July 22, 2021

Giant Twisted Korean doughnuts Master (Kkwabaegi)

Food Chef
Food Chef
See if even masters make it while weighing it Credit: 맛있는거리Tasty Street - https://www.youtube.com/channel/UCQiqREwtyMTAowjGx66y3ug
Comment 0