ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,861 views • July 1, 2022

Former USA Today Editor: Journalism is 'Going Off the Rails'

NTD News
NTD News
A former editor at USA Today is speaking out against the politicization of today's news industry. In an interview with the Epoch Times, he said the leaders of Gannett and USA Today need to return to older values.
Comment 0