Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,462 views • June 3, 2023
video privacyUnlisted

LIVE: DeSantis Concludes His Four-Day Campaign Trip to Greenville, SC

NTD News
NTD News
LIVE: DeSantis Concludes His Four-Day Campaign Trip to Greenville, SC
Comment 0