ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
579 views • December 21, 2021

Dropping The Phone In Public | Humanity Life

Humanity Life
Humanity Life
What will you do when you see someone drop his/her private and precious things? Credit: Adrian Gee(YouTube.com/channel/UCvmpOQfPsIrxO0NI5slLDwQ)
Comment 0