Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
138 views • May 27, 2021

(056)"玻璃心“又碎了? "Glass Hearts" are broken again?【安妮日記】05/09/2021

05/09/2021 又是母親節了。記得去年的母親節,我在視頻中聊到“小粉紅”罵娘事件.......
Comment 0