ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
9 views • November 24, 2022

CDC lägger till Covidvaccin i barnvaccinationsprogrammet

NTD Sverige
NTD Sverige
I en enhällig omröstning rekommenderade (CDC), USA:s nationella folkhälsomyndighets rådgivare att covid-19-vaccin läggs till i barnvaccinationsprogrammet. Nu är det upp till varje delstat att avgöra om de ska vara obligatoriska i skolan.
Comment 0