Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
67 views • January 10, 2022

Omicron變種病毒的致病率 · 住院率 · 重症率 · 致死率下降? | 健康1+1 · 直播

健康1+1
健康1+1
Omicron變種的致病率到底有沒有下降,是人們現在最關心的。但最近,倫敦帝國學院全球傳染病分析醫學研究中心,前後發布了兩個報告,卻得到相反的結果。一個發現住院率下降;另一個發現重症率沒下降? 💎本期影片圖文精華版👉 link:https://reurl.cc/God2QZ 💎今日專家 林曉旭 博士 美國病毒學專家、前美國陸軍研究所病毒系實驗室主任 + 美國微生物學博士 + 前美國陸軍研究所病毒學研究員 + 美軍醫療服務軍官 + 病毒系實驗室主任 + 沃爾特 · 里德陸軍研究所病毒病科的微生物學家 + 汎美美國領導人和導師制PPALM會員服務副總裁 請關注:Global Health Watch with Dr. Sean Lin https://www.youtube.com/channel/UCiXTq7bTUDXB-pQ0ZVzZnCg/videos -- ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UC8I3-FAdFC-S9NyT204lTIw?sub_confirmation=1 ⭕️ 支持我們👉 https://donorbox.org/health1plus1 ⭕️ 會員網站👉 https://health1plus1.com (提供數據來源、會員特別節目、文字直播版等) -- 收聽Podcast👉https://podcasts.apple.com/us/podcast/健康1-1/id1531011217 -- ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/health1plus1/ ‣‣ IG ► https://www.instagram.com/health1plus1/ ‣‣ Pinterest ► https://www.pinterest.com/health1plus1/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/1_health1 ‣‣ SafeChat ► https://safechat.com/channel/2788856500089034720 ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health 聯繫我們:health@ntdtv.com -- 00:00 Omicron變種重症率有沒有下降? 02:25 變種Omicron病例的3個特點 03:56 英國報告1 12:46 Omicron變種和Delta區別 17:07 英國報告2 26:05 Omicron變種致死率下降原因 -- 觀看更多: 防疫身心靈 - 直播 - https://bit.ly/3Csnm8z -- Omicron變種病毒的致病率 · 住院率 · 重症率 · 致死率下降? | 健康1+1 · 直播 #Omicron變種病毒 #Omicron重症率 #Delta變種 -- © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0