เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
26 views • September 5, 2019

[에포크픽] 중국 코스트코 개장 일주일 후 가보니... 반미운동 외치던 사람들 어디갔나

NTD Korea
NTD Korea
지난 8월 말, 중국 상하이에 첫 선을 보인 미국 대형 할인 마트 코스트코. 평일이었지만 거대한 인파 때문에 개장 첫날부터 4시간만에 영업 중단이라는 초유의 사태가 빚어졌습니다. 당국이 반미 선동에 한창 열을 올리고 있는데 국민들은 미국 상품을 사기 위해 열을 올리는 반전이 연출된 겁니다. - 기사 보기: http://bitly.kr/o6taZfp - 관련 영상: https://www.youtube.com/watch?v=gIfEMvbk-XU&t=74s 중국인들 공안 밀치고 코스트코 진입해 돼지고기 붙잡은 이유 '中 지도부 경악' https://www.youtube.com/watch?v=kVvJVL8fG5I 코스트코 중국 1호점 '몸싸움 쇼핑'…말로만 반 트럼프  https://www.youtube.com/watch?v=_CkDrMVhLGE 타도 미국 외치던 중국에 코스트코가 오픈하자 벌어진 일 "미중 무역전쟁중 거센 중국의 불매운동, 결과는?" - 채널 구독 하기: https://www.youtube.com/channel/UCdL6zLzOiDJScnPV80oNIdA?sub_confirmation=1 - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0