Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
137 views • March 22, 2023

Primavera Eterna apertura festival de cine peruano

NTD en español
NTD en español
La película animada Primavera Eterna inauguró el Festival Censurados en Lima durante el fin de semana. Algunos miembros de la audiencia compartieron con The Epoch Times en Español sus impresiones tras ver el largometraje.
Comment 0