Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
47 views • May 12, 2021

記協譴責鄧炳強: 執法部門首長不應發放假訊息

記協嚴厲譴責鄧炳強,指他作為執法部門首長,不應發放「假訊息」,會成為政權打壓媒體工作,限制傳媒應享有的自由,削弱傳媒監督政府施政,最終受損的是公眾知情權。
Comment 0