ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/5523
382 views • March 22, 2022

Biden Warns of Russian Cyberattacks

NTD News
NTD News
Russia says it "does not engage in banditry on the state level," after President Joe Biden urged U.S. companies to make sure their digital doors are locked tight and warned that Russia could launch cyberattacks against the United States.
Comment 0