ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
89 views • May 22, 2021

《完美感觉》与《危难时刻》--- 大瘟疫是人的业力所致

宁静大舞台
《完美感觉》与《危难时刻》--- 大瘟疫是人的业力所致,疫苗不过是把业力压入到另外的空间积存起来的过程,往往结果都会导致更猛烈的爆发。就像癌症几乎都会复发而且更猛烈一样。出路在于人的一丝佛性一点善念。
Comment 0