Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
 
1x
2 views • April 7, 2018

맛과 멋을 동시에! 식재료 공예(영상)

N
NTD Korea
썸네일 용 BOL 영상 (편집됨) 출처: http://video.bldaily.com/admin/modify.php?vid=32953eb48 (이미 유메이커에 옮김)
Comment 0