Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,212 views • November 18, 2021

大江雄峰,論樂奇談(一) |#大雄畫裡話外 #江峰 #音樂 #訪談

大雄畫里話外
與江峰聊音樂,两位大叔畅聊在青春期留下深刻印象的音乐作品。|#大雄畫裡話外 #江峰 #音樂 #訪談
Comment 0